معرفی بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

موضوع بیمه مسوولیت حرفه‌یی پزشکان عبارت است از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران که ناشی از مسوولیت پزشک به علت اشتباه، غفلت یا قصور وی در انجام خدمات حرفه‌یی به وقوع پیوسته باشد.

بیمه‌نامه مسوولیت حرفه‌یی پزشکان بر اساس قانون مسوولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و تدوین شده است.

اتاق عمل

به منظور تأمین بیمه‌یی جامعه پزشکی کشور، بیمه‌نامه مسوولیت حرفه‌یی پزشکان از سال ۱۳۶۵ و برای نخستین‌بار توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه شده است. این بیمه، مسوولیت حرفه‌ی پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار می‌دهد.

بر اساس قانون بیمه، حق بیمه این بیمه‌نامه با توجه به نوع شغل و ضریب بروز صدمه تعیین می‌شود که در صورت بروز نیافتن خسارت تخفیفات قابل توجهی در تجدید بیمه‌نامه در اختیار وی قرار می‌گیرد. هم‌چنین بر اساس قانون بیمه چنان چه استفاده‌کنندگان به صورت گروهی از این بیمه‌نامه استفاده کنند با توجه به تعداد از تخفیف حق بیمه برخوردار می‌شوند. کلیه دعاوی بیماران و یا ذوی‌الحقوق آن‌ها علیه پزشکان و پیراپزشکان به مدت چهار سال پس از انقضای تاریخ بیمه‌نامه مشمول پوشش بیمه‌ای است به شرط آن که معالجه یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه‌نامه صورت گرفته باشد. به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور (خصوصا قانون دیات) در رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه پزشکان حدود پوشش بیمه‌یی بیمه‌نامه باید متناسب با قوانین موضوعه یاد شده باشد.

بیمه تو پلاس

برای اطلاع از طرح حکیم بیمه ایران کلیک کنید.

نگاهی به آمار تلفات و زیان‌هایی که در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های خصوصی ، به بار می‌آید، حاکی از خطرات بزرگی است که یک پزشک با آن روبه‌رو است. چنان که می‌دانیم ، زیان‌های مادی وارده بر پزشک، به دلیل مسوولیت او، موجب خسارات مادی زیادی برای پزشک می‌شود. با این وجود، بسیاری از پزشکان، به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر حرفه خود نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. مزیت بیمه‌نامه مسوولیت حرفه‌یی پزشکان و پیراپزشکان که توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه می‌شود در این است که این شرکت مبلغ خسارت را پس از احراز مسوولیت بیمه‌گذار قبل از صدور رأی در مراجع قضایی پرداخت و موضوع دعوای خسارت را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل می‌کند.

در این بیمه‌نامه مسوولیت حرفه‌یی پزشک در قبال بیماران بیمه می‌شود. به عبارت دیگر چنان چه پزشک به‌غیر عمد یعنی بعلت خطا، اشتباه یا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار شود و طبق قانون مسوول شناخته شود بیمه‌گر آن را جبران خواهد کرد. نکته حائز اهمیت آن که دستیاران پزشک و هم‌چنین کلیه کسانی که (پرستار، تکنسین) به دستور پزشک انجام وظیفه می‌کنند نیز تحت پوشش این بیمه‌نامه هستند. در ارتباط با تعهدات بیمه‌گر مقرر در بیمه‌نامه موارد زیر قابل توجه است:

 • بیمه گر علاوه بر پرداخت دیه به زیان‌دیده، متعهد پرداخت هزینه دادرسی نیز هست البته تا سقف تعهد مندرج در بیمه‌نامه برای هر بیمار.
 • در صورتی که پزشک از سوی مراجع قانونی محکوم به پرداخت دیه شود، تعهد بیمه‌گر محدود به پرداخت معادل ریالی ارزان‌ترین نوع دیه از انواع مجری مذکور در قانون دیات است.
 • از موارد قابل توجه، تعهد بیمه‌گر نسبت به پرداخت ظرف مهلت معین حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز که در امر بازاریابی برای فروش بیمه‌نامه پزشکان بسیار جاذبه دارد و از طرف دیگر از دفع وقت توسط بیمه‌گر جلوگیری می‌کند.
 • در خصوص وجود بیمه مضاعف، ابتدا بیمه‌گر اول بایستی خسارت را رسیدگی و تسویه کند. منظور از بیمه‌گر اول، بیمه‌گری است که بیمه‌نامه صادره توسط وی از لحاظ تاریخ صدور بر بیمه‌نامه دیگر تقدم دارد. مسوولیت بیمه‌گر دوم حداکثر معادل مازاد خسارت تأدیه شده توسط بیمه‌گر اول است.
 • پزشک بدون موافقت کتبی بیمه‌گر حق مصالحه با زیان‌دیده و یا اقرار به مسوولیت را ندارد.

نرخ جدید بیمه مسوولیت پزشکان در سال ۱۴۰۱

طبقهبدون تخفیف۱ سال۲ سال۳ سال۴ سال۵ سال
۱۱.۶۴۸.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰۱.۱۵۴.۰۰۰۹۸۹.۰۰۰۸۲۴.۰۰۰۶۵۹.۰۰۰
۲۲.۱۹۷.۰۰۰۱.۸۶۸.۰۰۰۱.۵۳۸.۰۰۰۱.۳۱۸.۰۰۰۱.۰۹۹.۰۰۰۸۷۹.۰۰۰
۳۳.۱۳۹.۰۰۰۲.۶۶۸.۰۰۰۲.۱۹۷.۰۰۰۱.۸۸۳.۰۰۰۱.۵۷۰.۰۰۰۱.۲۵۶.۰۰۰
۴۳.۷۶۷.۰۰۰۳.۲۰۲.۰۰۰۲.۶۳۷.۰۰۰۲.۲۶۰.۰۰۰۱.۸۸۳.۰۰۰۱.۵۰۷.۰۰۰
۵۴.۳۹۵.۰۰۰۳.۷۳۶.۰۰۰۳.۰۷۶.۰۰۰۲.۶۴۰.۰۰۰۲.۱۹۷.۰۰۰۱.۷۵۸.۰۰۰
۶۵.۳۳۷.۰۰۰۴.۵۳۶.۰۰۰۳.۷۳۶.۰۰۰۳.۲۰۲.۰۰۰۲.۶۶۸.۰۰۰۲.۱۳۵.۰۰۰
۷۹.۴۱۸.۰۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰۶.۵۹۲.۰۰۰۵.۶۵۰.۰۰۰۴.۷۰۹.۰۰۰۳.۷۶۷.۰۰۰

طبقهگروه‌های پزشکی
۱متخصص آسیب شناسی دهان و فک و صورت، متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، متخصص بیماری های دهان و دندان، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، متخصص داخلی و فوق تخصص قلب و عروق، متخصص طب کار، متخصص کایروپراکتیک، متخصص پزشکی ژنتیک، پزشک عمومی، فلوشیپ رادیولوژی مداخله ای(اینترونشن)، فوق تخصص خون و انکولوژی بالغین، متخصص بهداشت مادر و کودک، متخصص طب سنتی، متخصص بیوشیمی بالینی، متخصص بیوشیمی پزشکی، متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)، متخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی)، متخصص پزشکی اجتماعی، متخصص پزشکی خانواده، متخصص پزشکی فضائی، متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی، متخصص پزشکی ورزشی، متخصص ژنتیک انسانی، متخصص ژنتیک مولکولی انسانی، متخصص ژنتیک مولکولی بالینی، متخصص سم شناسی عمومی، متخصص طب پیشگیری، متخصص طب سالمندان، متخصص طب هوا و فضا، متخصص فیزیولوژی، متخصص قارچ شناسی، متخصص مدیریت امور بهداشتی، متخصص میکروبیولوژی، متخصص ویروس شناسی، متخصص علوم آزمایشگاهی، فلوشیپ پاتولوژی مولکولارسیتوژنتیک، فلوشیپ سیتوپاتولوژی، متخصص آسیب شناسی بالینی، متخصص آسیب شناسی تشریحی، متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی، متخصص آناتومی، متخصص اپیدمیولوژی، متخصص دندانپزشکی کودکان، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت، متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، متخصص بیماریهای داخلی، متخصص داخلی ـ فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم، متخصص داخلی ـ فوق تخصص گوارش و کبد، متخصص داخلی ـ فوق تخصص خون و سرطان بالغین، متخصص داخلی ـ فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)، متخصص داخلی ـ فوق تخصص ریه، متخصص داخلی ـ فوق تخصص روماتولوژی، متخصص بیماریهای عفونی وگرمسیری، متخصص بیماریهای کلیه بالغین، متخصص بیماریهای هماتولوژی بالینی، متخصص بیماریهای چشم (غیر جراح)، متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، فوق تخصص مشاوره روانپزشکی، فوق تخصص روانپزشکی روابط جنسی، فوق تخصص روانپزشکی سالمندان، فوق تخصص روانپزشکی سایکوز، متخصص اعصاب و روان ـ فلوشیپ تخصصی اعتیاد، متخصص اعصاب و روان ـ فلوشیپ روانپزشکی نظامی، متخصص اعصاب و روان ـ متخصص الکتروفیزیولوژی، متخصص بیماریهای قلب و عروق (غیر جراح)، متخصص بیماریهای خون و سرطان بالغین، متخصص بیماریهای رماتیسمی(روماتولوژی)، فوق تخصص بیماریهای روماتولوژی، متخصص بیماریهای ریه (غیرجراح، فوق تخصص بیماریهای ریه (غیرجراح)، متخصص بیماریهای کودکان و نوزادان(غیرجراح)، متخصص روماتولوژی کودکان، متخصص بیماریهای نوزادان(غیرجراح)، متخصص بیماریهای کلیه کودکان(غیرجراح)، فوق تخصص گوارش کودکان(غیرجراح)، فوق تخصص عفونی کودکان، فوق تخصص کلیه کودکان (غیرجراح)، فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان (غیرجراح)، فوق تخصص قلب کودکان (غیرجراح، فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان، فوق تخصص اعصاب کودکان (غیرجراح)، فوق تخصص نوزادان (غیرجراح)، فوق تخصص ریه کودکان (غیرجراح)، فوق تخصص روماتولوژی کودکان، فوق تخصص بیماریهای متابولیک ارثی، متخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی)، متخصص بیماریهای مغز و اعصاب ـ فوق تخصص الکترومیوگرافی و هدایت عصبی محیطی، متخصص بیماریهای مغز و اعصاب ـ فلوشیپ الکترومیوگرافی و هدایت عصبی محیطی، متخصص بیماریهای مغز و اعصاب ـ فلوشیپ ام ا، متخصص بیماریهای مغز و اعصاب ـ فلوشیپ سکته مغزی، متخصص بیماریهای مغز و اعصاب ـ فلوشیپ نوروفیزیولوژی، متخصص پزشکی هسته ای، فلوشیپ سونوگرافی، فلوشیپ سی تی اسکن و ام آر آی، فلوشیپ پزشکی هسته ای، پزشک داروساز عمومی، متخصص فارماسیوتیکس ـ داروساز صنعتی، متخصص فارماکوگنوزی ـ تهیه دارو ازمنابع طبیعی، متخصص شیمی دارویی، متخصص بیوتکنولوژی دارویی، متخصص داروسازی سنتی، متخصص اقتصاد و مدیریت دارو، متخصص داروسازی هسته ای، متخصص نانو فناوری دارویی، متخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم (غیرجراح)، فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم (غیرجراح)، متخصص بیماریهای گوارش (غیرجراح)، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد (غیرجراح)، متخصص انگل شناس، متخصص باکتری شناسی، متخصص بهداشت تنظیم خانواده، متخصص بهداشت خانواده، متخصص بهداشت عمومی، فیزیوتراپی، دندانپزشک عمومی (بجز ایمپلنت)
۲جراح دندانپزشک، متخصص گوش و حلق وبینی غیر جراح، متخصص ارتودنسی، متخصص درمان ریشه، متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت، متخصص جراحی لثه و ایمپلنت، متخصص داخلی ـ فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی، متخصص پزشکی قانونی و سم شناسی، متخصص آلرژی و ایمونولوژی، فلوشیپ آلرژی و ایمونولوژی، فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان، فلوشیپ اورژانس اطفال، متخصص بیماریهای مغز و اعصاب ـ فلوشیپ درد، متخصص کلینیکال فارمسی ـ داروساز بالینی، متخصص سم شناسی، متخصص/فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، متخصص کنترل دارو، دندانپزشک عمومی
۳متخصص طب اورژانس، متخصص جراحی صورت، دهان و فک، متخصص بیماریهای پوست و مو، متخصص بیماری های پوست و مو ـ فوق تخصص درماتوپاتولوژی، متخصص بیماری های پوست و مو ـ فلوشیپ درماتوپاتولوژی، متخصص بیماریهای پوست و مو ـ فلوشیپ زیبایی پوست و لیزر، متخصص بیماریهای قلب و عروق ـ فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی ـ غیرجراح، متخصص بیماریهای قلب و عروق ـ فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب در بالغین (غیرجراح)، متخصص بیماریهای قلب و عروق ـ فلوشیپ نارسایی قلب (غیرجراح)، متخصص بیماریهای قلب و عروق ـ فلوشیپ پیس‌میکر و الکتروفیزیولوژی، غیرجراح، متخصص بیماریهای قلب و عروق ـ فلوشیپ اکوکاردیوگرافی ـ غیرجراح، متخصص بیماریهای قلب و عروق ـ فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کودکان و نوزادان (غیرجراح)، متخصص بیماریهای قلب و عروق ـ فلوشیپ آنژیوپلاستی (غیر جراح)، فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی، متخصص بیماریهای قلب و عروق ـ فلوشیپ آنژیوگرافی (غیر جراح)، متخصص بیماریهای قلب و عروق ـ فلوشیپ آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی (غیر جراح)
۴متخصص بیماریهای زنان، زایمان و نازائی (غیر جراح)، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی، فوق تخصص جراحی گوش، حلق و بینی، فلوشیپ جراحی گوش، حلق و بینی، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی ـ فوق تخصص گوش، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی ـ فلوشیپ گوش، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی ـ فلوشیپ رینولوژی و جراحی اندوسکوپیک سینوس، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی ـ فلوشیپ جراحی اندوسکوپیک سینوس، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی ـ فلوشیپ حنجره، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی ـ فلوشیپ جراحی سروگردن
۵فوق تخصص جراحی توراکس( قفسه سینه)، فوق تخصص جراحی کودکان، فوق تخصص جراحی قلب و عروق، جراح و متخصص بیماریهای چشم، جراح و متخصص بیماریهای چشم ـ فلوشیپ استرابیسم، جراح و متخصص بیماریهای چشم ـ فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی، جراح و متخصص بیماریهای چشم ـ فلوشیپ گلوکوم، جراح و متخصص بیماریهای چشم ـ فلوشیپ شبکیه (ویتره و سگمان خلفی)، جراح و متخصص بیماریهای چشم ـ فلوشیپ بیماریهای سطح چشم، جراح و متخصص بیماریهای چشم ـ فلوشیپ پاتولوژی چشم، جراح و متخصص بیماریهای چشم ـ فلوشیپ جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم، جراح و متخصص بیماریهای چشم ـ فلوشیپ ترومای چشم، متخصص جراحی کلیه مجاری اداری و تناسلی (اورولوژی)، فوق تخصص جراحی کلیه مجاری اداری و تناسلی، متخصص اورولوژی ـ فلوشیپ اوروانکولوژی، متخصص اورولوژی ـ فلوشیپ اورولوژی زنان، متخصص اورولوژی ـ فلوشیپ پیوند کلیه، متخصص اورولوژی ـ فلوشیپ اورولوژی کودکان، متخصص اورولوژی ـ فلوشیپ اندواورولوژی، فوق تخصص جراحی قلب و عروق و پیوند اعضا، فوق تخصص جراحی عروق و تروما، فوق تخصص جراحی پیوند کلیه، فلوشیپ جراحی پیوند کبد، فلوشیپ جراحی گوارش (کولورکتال)، فلوشیپ جراحی سرطان، فلوشیپ جراحی درون بین (اندوسکوپیک)
۶جراح و متخصص استخوان و مفاصل ـ فلوشیپ جراحی زانو، جراح و متخصص استخوان و مفاصل (ارتوپد)، جراح و متخصص استخوان و مفاصل ـ فوق تخصص جراحی دست، جراح و متخصص استخوان و مفاصل ـ فوق تخصص جراحی زانو، جراح و متخصص استخوان و مفاصل ـ فوق تخصص ارتوپدی اطفال، جراح و متخصص استخوان و مفاصل ـ فلوشیپ جراحی دست، جراح و متخصص استخوان و مفاصل ـ فلوشیپ آرتروسکوپی زانو، جراح و متخصص استخوان و مفاصل ـ فلوشیپ ستون فقرات، جراح و متخصص استخوان و مفاصل ـ فلوشیپ آرتروپلاستی و تروما، فلوشیپ جراحی استخوان و مفاصل اطفال، جراح و متخصص استخوان و مفاصل ـ فلوشیپ پا و مچ پا، متخصص بیهوشی ـ فلوشیپ مراقبت‌های ویژه ICU، متخصص بیهوشی ـ فلوشیپ طب تسکینی (درد)، فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، متخصص جراحی مغز و اعصاب، متخصص جراحی مغز و اعصاب ـ فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه، متخصص جراحی مغز و اعصاب ـ فلوشیپ استریوتاکسی، فلوشیپ جراحی رانیماسیون
۷متخصص بیهوشی، فوق تخصص بیهوشی ـ بیهوشی قلب و مراقبتهای ویژه، فلوشیپ بیهوشی قلب، متخصص بیهوشی ـ فلوشیپ بیهوشی پیوند اعضاء داخلی شکم، متخصص بیهوشی ـ فلوشیپ بیهوشی کودکان، متخصص بیهوشی ـ فلوشیپ بیهوشی جراجی مغز و اعصاب، جراح و متخصص بیماریهای زنان، زایمان و نازائی، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی ـ فوق تخصص جراحی سرطان، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی ـ فوق تخصص آی.وی.اف و لاپاراسکوپی، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی ـ فوق تخصص نازایی و آی.وی.اف، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی ـ فلوشیپ جراحی سرطان، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی ـ فلوشیپ IVF و لاپاراسکوپی، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی ـ فلوشیپ نازایی و آی.وی.اف، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی ـ فلوشیپ سونوگرافی زنان، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی ـ فلوشیپ طب مادر و جنین، متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ تروما در جراحی عمومی

نرخ بیمه مسوولیت پیراپزشکان در سال ۱۴۰۱

طبقهبدون تخفیف۱ سال۲سال۳ سال۴ سال
۱۳۱۳.۹۰۰۲۶۶.۸۰۰۲۳۵.۴۰۰۲۰۴.۰۰۰۱۸۸.۴۰۰
۲۴۷۱.۰۰۰۴۰۰.۰۰۰۳۵۳.۲۰۰۳۰۶.۱۰۰۲۸۲.۵۰۰
۳۷۸۴.۸۰۰۶۶۷.۱۰۰۵۸۸.۶۰۰۵۱۰.۱۰۰۴۷۰.۹۰۰
۴۹۴۱.۸۰۰۸۰۰.۰۰۰۷۰۶.۳۰۰۶۱۲.۱۰۰۵۶۵.۱۰۰

طبقه حرفه‌ییگروه‌های پیراپزشکی
۱اپتومتریست، بهداشت یار، به‌ورز، تزریقات آزمایشگاه، تزریقات وپانسمان، واکسیناسیون، تکنسین های نوارنگاری و CSR و کمک بهیاران، تکنسین های رادیولوژی،پزشکی هسته ای سی تی اسکن و MRI، حجامت، روانشناس، کاردان آزمایشگاه، کاردان بهداشت، کاردان هوش بری، کارشناس بهداشت، کارشناس تجهیزات پزشکی، کارشناس تغذیه، کاردان و کارشناس رادیولوژی، کارشناسان و تکنسین های آزمایشگاه و داروخانه، گفتاردرمانی، مراقب سلامت، مدد کار اجتماعی، نیروی خدماتی
۲امدادگران، تکنیسین دندانپزشکی، تکنسین های اطاق عمل، سوپروایزر آموزشی، سوپروایزر پرستاران (آموزشی)، شنوایی سنجی، کاردان اتاق عمل، کارشناس اتاق عمل، مترون، پرستاران و بهیاران اطاق عمل،سایر بخش ها و شاغل در مطب پزشکان، صرفا پرستاران و بهیاران مراقبین در منزل، پرستار بخش انکولوژی، پرتو شناسی
۳PICU، تکنیسین فوریت‌های اورژانس، سر پرستاران(سوپروایزر) بالینی، سوپروایزر بالینی، کاردرمانی، کارشناس ارشد بیهوشی و تکنسین بیهوشی، کارشناس بیهوشی، کارشناس سونوگرافی، کارشناس هوش بری، مربیان بالینی، پرستاران و بهیاران آی سی یو،سی سی یو،دیالیز، NICU،اورژانس، پرفیوژنیست، پمپاژ قلب، کارشناس فیزیوتراپی، کارشناس نازایی IVF
۴آرتز و پروتز (ارتوپدی فنی)، انگل شناس، دندانپزشکان تجربی و بهداشت کاران، ماماهای دارای مطب، ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشت، پرستاران و بهیاران مراکز درمانی به انضمام مراقبین در منزل

صدور فوری و تحویل رایگان در تمامی نقاط تهران با کلیه تخفیفات ارائه شده  در نظام پزشکی کشور آدرس: خیابان مدنی شمالی نبش خیابان بخت آزاد پلاک ۴۸۲ طبقه اول بیمه ایران نمایندگی ۶۷۶۱ تلفن:  ۷۷۲۸۶۷۴۴                    موبایل: ۰۹۱۲۷۹۲۶۸۱۸ مشاوره و پاسخگویی از ۹:۳۰ صبح الی ۸:۳۰ شب
۳ پاسخ
  • بیمه ایران نمایندگی ۶۷۶۱ گفته:

   سلام. اگر پزشک مجوز انجام فعالیت‌های زیبایی را از مراکز معتبر دانشگاهی داشته باشد پوشش انجام فعالیت‌هایی زیبایی را می‌تواند بخرد.

   پاسخ
   • بیمه ایران نمایندگی ۶۷۶۱ گفته:

    سلام و وقت بخیر.

    معیار پرداخت خسارت برای بیمه ایران داشتن مجوز معتبر از مراکز رسمی است.

    شما برای اطلاع از مراکز مورد تایید باید از سازمان نظام پزشکی استعلام بگیرید.

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + ۱ =