410ec__8073101_origدراین بیمه‌نامه، مسوولیت مدنی بیمه‌گذار در برابر اشخاص ثالث بیمه می‌شود. بدین معنی که چنان چه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی، و مراحل احداث بنای جدید، خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه‌گر با رعایت شرایط بیمه‌نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد. لازم به ذکر است که کلیه صاحبکاران و عوامل اجرایی عملیات ساختمانی به این بیمه نامه نیاز دارند.

با توجه به شرایط مندرج در بیمه‌نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

 • فوت
 • نقص عضو
 • هزینه‌های پزشکی
 • خسارت مالی

هم‌چنین این بیمه‌نامه خسارات زیر را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد:

 • نشت و ترک خوردگی ساختمان‌های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث
 • ریزش ساختمان‌های مجاور در اثر گودبرداری
 • خسارات مالی وارد به اثاثیه و تأسیسات ساختمان‌های مجاور در اثر ریزش
 • خسارات به خیابان و پیاده‌رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز
 • خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن
 • خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی
 • خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه‌های پزشکی همسایگان (ساکنان ساختمان‌های مجاور)
 • خسارات جانی برای عابران در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختمانی
 • خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می‌شوند
 • خسارات ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده‌رو
  توجه: این بیمه‌نامه به‌صورت قسطی نیز قابل صادر شدن است.