نمایندگی 6761 بیمه ایران با پروانه رسمی از سال 1391 فعالیت خود را آغاز کرد و با بهره‌گیری از نیروهای ماهر توانسته پرتفوی قابل توجهی در بیمه‌های ثالث و بدنه خودرو، بیمه عمر و پس‌انداز، بیمه مسوولیت پزشکان و پیراپزشکان و بیمه‌های مسافرتی جذب کند.

تماس با کارشناسان