تصادف پراید

خرید پراید با پول بیمه

/
یکی از مشتریا آخر وقت پنج‌شنبه زنگ زد و گفت اگه هنوز نرفتی دارم…