بیمه ایران اعلام کرد:

قیمت بیمه مسوولیت پزشکان و پرستاران در سال ۱۴۰۰

با توجه به افزایش قیمت دیه در سال ۱۴۰۰ که به ۶۴۰ میلیون تومان رسید و نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافت، بیمه ایران نرخ جدید بیمه‌های مسوولیت پزشکان و پیراپزشکان و هم‌چنین طرح حکم برای امسال را اعلام کرد.

بر این اساس نرخ پایه طبقه‌های شغلی پزشکان به شرح زیر است:

طبقه یک: ۱.۰۵۴.۷۰۰ تومان

طبقه دو: ۱.۷۵۸.۰۰۰ تومان

طبقه سه: ۲.۵۱۱.۴۰۰ تومان

طبقه چهار: ۳.۰۱۳.۶۰۰ تومان

طبقه پنج: ۳.۵۱۵.۹۰۰ تومان

طبقه شش: ۴.۲۶۹.۳۰۰ تومان

طبقه هفت: ۷.۵۳۴.۱۰۰ تومان