Beschütztes Haus طرح جامع خانه و خانواده از طرح‌های همگانی بیمه ایران است که به عنوان یک پوشش جامع، کلیه مخاطرات ممکن در فضای مسکونی را تحت پوشش قرار می‌دهد. در این طرح با پرداخت مبلغ ثابتی در هر سال، ساختمان مسکونی و اثاث منزل در مقابل خطرهای زیر بیمه می‌شوند:

  • خطر آتش‌سوزی، صاعقه ، انفجار و سیل برای ساختمان ، تأسیسات و اثاث منزل تا سقف ۴۰ میلیون ریال
  • جبران سرقت اثاثیه منزل تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال
  • مسوولیت بیمه‌گزار در مقابل خطرات ایجاد شده برای همسایگان تا سقف ۲۰ میلیون ریال
  • جبران زیان‌های مالی فوت و نقص عضو افراد خانواده در مقابل خطرات آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و سرقت تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال
  • جبران هزینه‌های پزشکی در مقابل خطرات فوق تا سقف ۴ میلیون ریال
  • هزینه اجاره و اسکان اهالی خانواده در هنگام استفاده نکردن از منزل در اثر خطرات آتش‌سوزی ، انفجار ، صاعقه و سیل تا مبلغ ۵ میلیون ریال

توضیح: حداقل تعهدات بیمه ایران برای خانه و خانواده ۱۲ میلیون ریال است که تا ۲۰ برابر قابل افزایش است.