دیه سال ۱۴۰۰، ۶۴۰ میلیون تومان شد!

دیه

نرخ دیه در سال ۱۴۰۰ از سوی قوه قضاییه اعلام شد.

بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه نرخ دیه قتل غیر عمد در سال ۱۴۰۰، ۴۸۰ میلیون تومان خواهد بود.

به این ترتیب نرخ دیه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۵ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس نرخ دیه در ماه‌های حرام به رقم بی‌سابقه ۶۴۰ میلیون تومان می‌رسد.

ماه‌های حرام عبارتند از: رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم

گفتنی‌ است دیه ماه‌های عادی و حرام سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۳۳۰ و ۴۴۰ میلیون تومان بود.