بالون در آسمان

 

بیمه ایران با همکاری بیمه سوییس اسیست قابل اعتمادترین و مناسب‌ترین بیمه مسافرتی را به شما ارائه می‌کند.

نرخ بیمه مسافرتی بیمه ایران به شرح زیر است:

سن۱۰ هزار یورو
(ترکیه)
۱۰ هزار یورو
(حاشیه خلیج فارس)
۳۰ هزار یورو
(سراسر جهان به جز
آمریکا، کانادا، چین،
ژاپن و استرالیا)
۳۰ هزار یورو
(همه کشورهای جهان)
۵۰ هزار یورو
(سراسر جهان به جز
آمریکا، کانادا، چین،
ژاپن و استرالیا)
۵۰ هزار یورو
(همه کشورهای جهان)
۱ سال تا ۱۲ سال۶۲.۰۰۰۴۳.۰۰۰۹۴.۰۰۰۱۲۴.۰۰۰۱۲۰.۰۰۰۱۸۳.۰۰۰
۱۳ سال تا ۶۵ سال۱۲۴.۰۰۰۸۶.۰۰۰۱۸۸.۰۰۰۲۴۸.۰۰۰۲۴۰.۰۰۰۳۶۶.۰۰۰
۶۶ سال تا ۷۰ سال۱۸۵.۰۰۰۱۲۹.۰۰۰۲۸۱.۰۰۰۳۷۲.۰۰۰۳۶۰.۰۰۰۵۵۰.۰۰۰
۷۱ سال تا ۷۵ سال۲۴۷.۰۰۰۱۷۲.۰۰۰۳۷۵.۰۰۰۴۹۶.۰۰۰۴۸۰.۰۰۰۷۳۳.۰۰۰
۷۶ سال تا ۸۰ سال۳۷۱.۰۰۰۲۵۸.۰۰۰۵۶۳.۰۰۰۷۴۴.۰۰۰۷۲۰.۰۰۰۱.۰۹۹.۰۰۰
۸۱ سال تا ۸۵ سال۴۹۴.۰۰۰۳۴۴.۰۰۰۷۵۰.۰۰۰۹۹۲.۰۰۰۹۶۰.۰۰۰۱.۴۶۶.۰۰۰

تذکرات

 • تاریخ شروع پوشش از زمان خروج بیمه شده از ایران یه شرح مندرج در گذرنامه است.
 • بیمه‌نامه‌های صادره برای سفرهای متعدد (بیمه شده) در منطقه تحت پوشش و در طول مدت بیمه‌نامه اعتبار دارد.
 • هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه که بر اثر کارهای سخت انجام می‌شود از پوشش این بیمه مستثنی است.
 • هزینه ابطال بیمه‌نامه در کلیه موارد شامل بازماندن بیمه شده اصلی از انجام مسافرت به دلیل صادر نشدن ویزا (با ارائه مدرک مثبته) و یا لغو مسافرت علارغم صدور ویزا بنا به تصمیم بیمه شده مبلغ ۲۰ هزار ریال خواهد بود.
 • خسارت در محل وقوع حادثه یا بروز بیماری در خارج از کشور، توسط بیمه اسیست و در صورت انتقال مدارک به ایران توسط بیمه ایران پرداخت خواهد شد.

خدمات تحت پوشش و نحوه استفاده از آن

 • پرداخت هزینه‌های پزشکی، جراحی، دارویی و بیمارستانی
 • پرداخت هزینه‌های فوریت‌های دندانپزشکی
 • پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیک‌ترین بیمارستان  یا بازگرداندن بیمار تحت نظارت پزشکان
 • پرداخت هزینه معاضدت حقوقی
 • راهنمایی و کمک‌رسانی در صورت سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی
 • بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت یا انتقال پزشکی بیمه شده
 • پرداخت هزینه عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان
 • بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مسافرت

توجه: این بیمه‌نامه در طول سفر جهت هزینه‌های ناشی از حادثه و بیماری که منشا قبلی نداشته باشد تحت پوشش است.

 

فصل اول

گستره پوشش

شامل مزایای مندرج در فصل دوم در سراسر جهان، جز کشورهای درگیر جنگ داخلی یا خارجی (اعم از اعلام شده یا نشده) است.

 مدت پوشش

 • کمک‌رسانی فقط برای مسافرت‌های خارج از ایران را که بیش‌تر از ۹۲ روز متوالی نباشد شامل می‌شود.
 • بیمه‌نامه‌های صادره برای سفرهای متعدد بیمه شده در طول مدت بیمه‌نامه دارای اعتبار است مشروط بر آن که مدت هر سفر بیش از ۹۲ روز به طول نیانجامد.

مرور زمان

ادعای خسارت مربوط به این پوشش پس از گذشت یک سال از تاریخ وقوع مشمول مرور زمان می‌شود.

جانشینی

اس او اس اواسان تا سقف هزینه‌های متحمل شده یا غرامت پرداختی، درخصوص حقوق و دعاوی بیمه شده علیه هر کس که مسوول ایجاد حادثه منجر به خسارت مندرج در فهرست مزایای مربوطه باشد، قائم مقام بیمه شده خواهد بود و در صورتی که تمام یا بخشی از خدمات ارائه شده از سوی اس او اس اواسان توسط طرح دیگری تحت پوشش باشد، اس او اس اواسان نسبط به حقوق و علل طرح دعوی در مقابل طرح‌های مذکور قائم مقام بیمه شده خواهد بود.

مسوولیت اس او اس اواسان

اس او اس اواسان نسبت به هرگونه تاخیر یا قصور در ارائه خدمات که ناشی از اعتصاب، جنگ، تجاوز نظامی، اقدام دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغی‌گری، قیام، دردست گرفتن قدرت با استفاده از زور، کودتا و یا تروریسم، شورش و اغتشاش گروهی، فعل و انفعالات هسته‌یی و یا هر نوع واقعه فورس ماژور باشد مسوولیتی نخواهد داشت.

 

فصل دوم: مزایا

الف. جست‌وجو و نجات فرد بیمه شده

هنگامی‌که تصادفی روی دهد، اس او اس اواسان از سوی مقامات صلاحیت دار، در پرداخت هزینه‌های جست‌وجو و نجات بیمه شده تا سقف ۵۰۰۰ یورو مشارکت خواهد کرد.

ب. انتقال پزشکی

در صورتی که بیمه شده دچار صدمات بدنی ناشی از حادثه یا بیماری ناگهانی (و یا قرنطینه اجباری) در مدت اعتبار قرارداد شود، اس او اس اواسان موارد زیر را سازماندهی و هزینه‌های آن را پرداخت خواهد کرد:

 • پذیرش بیمه شده در نزدیک‌ترین بیمارستان.
 • در صورت ضرورت پزشکی، انتقال بیمه شده به هر طریق (شامل آمبولانس هوایی، پرواز طبق برنامه، آمبولانس زمینی و نه محدود به آن‌ها) به بیمارستان مناسب‌تری که با ماهیت بیماری یا صدمات وارده مطابقت داشته و بازگرداندن بیمه شده به ایران در صورتی که بر اساس نظریه پزشک معالج و تیم پزشکی اس او اس اواسان شرایط جسمی ‌بیمه شده پس از درمان در محل مانع از بازگشتن وی به محل اقامت به صورت مسافر عادی نباشد. چنان چه بلیط برگشت بیمه شده برای این منظور معتبر نباشد انتقال وی از طریق خطوط هوایی طبق برنامه یا وسایل مناسب دیگر انجام خواهد شد.
 • بازگرداندن بیمه شده با هر وسیله به بیمارستانی در نزدیکی محل زندگی وی در ایران به شرطی که وضعیت جسمی ‌وی مانع از انتقال نباشد.

پ. پرداخت هزینه‌های پزشکی

تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه برای هر خسارت در مدت پوشش. فرانشیز ۲۵ یورو در هر خسارت، به استثنای موارد مربوط به صدمات بدنی یا بستری شدن بیمه شده حداقل به مدت ۲۴ ساعت.

اس او اس اواسان پرداخت هزینه‌های پزشکی اضطراری، جراحی، داروخانه و بیمارستان را که بیمه شده یا نماینده وی متحمل شده است را بر اساس گواهی پزشکی در موارد نیاز فوری ناشی از صدمات بدنی یا بیماری ناگهانی تضمین می‌کند. این ضمانت شامل هیچ یک از انواع پروتز نمی‌شود.

در هر صورت هزینه‌های پزشکی تحت پوشش تا هنگامی‌که طبق تشخیص تیم پزشکی اس او اس اواسان و پزشک معالج وضعیت پزشکی بیمه شده برای بازگرداندن به ایران احراز شود، قابل پرداخت است. در صورتی که بازگشت به ایران به دلیل امتناع بیمه شده انجام نشود، هزینه‌های پزشکی تا سقف هزینه‌های برگشت قابل پرداخت خواهد بود.

ت. پرداخت هزینه فوریت‌های دندانپزشکی

تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه برای هر بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه با ۲۵ یورو فرانشیز شامل (کشیدن و پر کردن موقت به منظور دفع درد و کاهش التهاب دندان)

ث. بازگرداندن جسد متوفی

در صورت فوت بیمه شده، اس او اس اواسان کلیه اقدام‌های لازم برای بازگرداندن جسد وی را برعهده گرفته و هزینه‌های مربوط به آماده‌سازی و تهیه تابوت لازم برای حمل و نقل جسد به نزدیک‌ترین فرودگاه تا محل دفن در ایران را پرداخت خواهد کرد.

ج. معاضدت حقوقی

اگر بیمه شده به موجب مقررات مدنی کشور مربوط به شخص ثالث و یا نقض غیرعمد و یا بی‌احترامی ‌به قوانین و مقررات اداری محلی مربوط به شهروندان عادی تحت تعقیب قرار گیرد، اس او اس اواسان هزینه‌های دفاعی مربوط را تا سقف ۱۵۰۰ یورو به پول محلی پرداخت کرده یا سازماندهی آن را متعهد می‌شود.

این موارد شامل دعاوی ناشی از استفاده، تصرف و نگهداری وسایل نقلیه موتوری نمی‌شود.

چ.  دیدار اضطراری از مبدا ایران و مخارج اقامت

چنان چه بیمه‌گذار بر اثر صدمه بدنی یا بیماری به مدت بیش از ۷ روز متوالی در بیمارستان بستری شد، اس او اس اواسان بنا به درخواست بیمه‌گذار و تایید پزشک معالج یک فقره بلیط و طرفه (درجه عادی هواپیما یا درجه یک قطار از مبدا تهران) برای هر فرد مقیم ایران تعیین شده توسط بیمه‌گذار به عنوان همراه وی را تهیه و می‌پردازد و مخارج اقامت او نیز (محدود به هزینه تخت و صبحانه) تا سقف ۸۵۰ یورو برای حداکثر ۱۰ روز متوالی پرداخت خواهد شد.

ح. درخواست رفع مشکل

در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن مدارک مهم مسافرتی از قبیل گذرنامه، ویزا، بلیت هواپیما و …، اس او اس اواسان اطلاعات لازم در مورد چگونگی اقدام قانونی برای جایگزین کردن آن را منطبق با قوانین محلی در اختیار بیمه شده قرار می‌دهد.

خ. بازگرداندن کودکان بی‌سرپرست

هرگاه بیمه شده به موجب خدمات امداد مربوط به انتقال پزشکی یا بازگرداندن جسد به کشور مبدا قادر به سرپرستی کودکان زیر ۱۵ سال که هنگام وقوع حادثه مربوط به این امداد همراه او در مسافرت بوده است نباشد، اس او اس اواسان بازگرداند کودک مزبور را به کشور مبدا تحت نظارت فردی بزرگسال برنامه‌ریزی کرده و هزینه‌های مربوط را پرداخت خواهد کرد.

د. انتقال پیام‌های فوری

اس او اس اواسان به محض درخواست ذینفع، هرگونه پیام فوری را به فرد معرفی شده توسط ذینفع انتقال خواهد داد.

ذ. بازگشت پیش‌بینی نشده به کشور محل اقامت

چنان چه از بلیت اولیه در اختیار ذینفع نتوان برای بازگشت در مدت پیش‌بینی نشده استفاده کرد، اس او اس اواسان هزینه‌های تکمیلی معقول ناشی از بازگشت پیش‌بینی شده ذینفع با هواپیما (درجه عادی) یا قطار (درجه یک) به کشور محل اقامت دائم وی، به دلیل بروز مسال حاد پزشکی یا بیماری یکی از بستگان در آن کشور را تهیه و پرداخت می‌کند.

ر. ارسال اورژانسی دارو

اس او اس اواسان ضمن هماهنگی‌های مربوطه، هزینه‌های مربوط به ارسال داروهای مورد نیاز جهت درمان شخص بیمه شده را پرداخت می‌کند. در صورتی که این داروها در کشور محل وقوع حادثه موجود نباشد، و هم‌چنین به شرطی که این داروها در سوییس موجود باشند و استفاده از آن‌ها در مکان مورد نظر مجاز شمرده شود.

ز. پیش پرداخت مبلغ در صورت ممکن نبودن بازگشت

 • در صورتی که شخص بیمه شده بتواند یک مورد فورس ماژور یا دلیل مهمی ‌از ممانعت برای بازگشت به کشور محل سکونت یا اقامت دائم خود، در زمان مقرر و در دوره تحت پوشش اثبات کند، اس او اس اواسان حداکثر میزان ۸۵۰ یورو را جهت پرداخت هزینه‌های ایجاد شده از طولانی شدن غیرعادی اقامت او در کشور مقصد را پرداخت خواهد کرد.
 • برای موثر واقع شدن این سرویس و خدمات، شخص بیمه شده باید مبلغ مورد تقاضا را به‌عنوان بیعانه در دفتر شرکت یاریگر در تهران به شکل چک بانکی، نقد یا سند انتقالی قرار دهد.

ژ.  قراردادن ضمات نامه

 1. اس او اس اواسان با نام و مسوولیت فرد بیمه شده، سندهای درخواست شده برای آزادی او را فراهم می‌کند. این مورد در صورتی است که او به دلیل ارتکاب به جرم غیرعمد و به دلیل دستور مقامات اجرایی داخلی و قضایی از آزادی محروم شده باشد، و یک ضمانت بانکی یا هر شکل دیگری از ضمانت مورد قبول اس او اس اواسان را تا حداکثر۸۵۰ یورو در اختیار او قرار داده باشد.
 2. برای اجرایی شدن این سرویس و خدمات، طرف بیمه شده باید از قبل میزان مورد تقاضا را به عنوان سپرده در دفتر شرکت یاریگر در تهران، به شکل چک بانکی، پول نقد یا سند انتقالی قرار داده باشد.

س. استرداد بار مسافر

در صورت فقدان یا اشتباه مسیر باز ذینفع توسط موسسات حمل و نقل عمومی، اس او اس اواسان با موسسه مربوط از قبیل شرکت‌های هواپیمایی تماس می‌گیرد و در صورت بازیابی، ترتیب ارسال این گونه محموله‌ها را به محل اقامت ذینفع خواهد داد.

ش. تاخیر بار مسافر

چنان چه بار کنترل شده به همراه ذینفع ظرف ۶ ساعت از زمان ورود به مقصد ذکر شده در پرواز، به او تحول نشود، اس او اس اواسان هزینه‌های که او در مقصد ذکر شده جهت خرید اضطراری البسه و لوازم بهداشتی ضرور تا زمان بازگرداندن بار متحمل شده باشد تا سقف ۱۰۰ یورو جبران خواهد کرد.

ص. فقدان بار به ثبت رسیده

چنان چه بار کنترل شده همراه ذینفع ظرف ۴۸ ساعت از زمان ورود او به مقصد ذکر شده در پرواز تحویل نشود، اس او اس اواسان حداکثر مبلغ ۸۰۰ یورو به عنوان غرامت بر مبنای ۲۰ یورو برای هر کیلو بار (حداکثر تا سقف ۴۰ کیلو) بابت هزینه‌هایی که ذینفع جهت خرید اضطراری البسه و لوازم آرایشی/بهداشتی ضروری در ظرف ۴۸ ساعت متحمل شده باشد با ارائه فاکتور خرید پرداخت خواهد کرد.

ض. تاخیر در پرواز

 1. میزان تعهدات

چنان چه پرواز بیمه شده تاخیر داشته باشد اس او اس اواسان هزینه‌های متحمل شده بین زمان اعلام شده و زمان انجام پرواز را حداکثر تا ۲۰۰ یوو بابت هزینه‌های غذا، آشامیدنی‌ها و اقامت در هتل جبران می‌کند. مشروط بر این که تاخیر در پرواز حداقل ۶ ساعت از زمان اعلام شده باشد جبران خسارت مذکور تنها پس از ارائه تصویر برابر اصل صورت‌های پرداختی، تصویر بلیت پرواز و تاییدیه کتبی در مورد تاخیر در حرکت و زمان آن از شرکت حامل، تا سقف‌های مندرج در موارد زیر را به وی جبران خواهد کرد:

 • در صورتی که تاخیر بیش از ۶ ساعت باشد تا سقف ۵۰ یورو
 • در صورتی که تاخیر بیش از ۱۲ ساعت باشد ۵۰ یورو اضافه بر بند ۱
 • در صورتی که تاخیر بیش از ۱۸ ساعت باشد ۵۰ یورو اضافه بر بند ۲
 • در صورتی که تاخیر بیش از ۲۴ ساعت باشد ۵۰ یورو اضافه بر بند ۳

کلیه هزینه‌های انجام شده بابت خرید از فروشگاه‌های آزاد (معاف از عوارض)، انجام مکالمات تلفنی یا رفت و آمدهای متناوب به دلیل تاخیر در انجام پرواز در تعهد بیمه گر نیست.

در صورت اخذ نکردن مدارک مذکور توسط بیمه‌گذار بابت تاخیر در انجام پرواز هزینه‌های انجام شده مشمول این بیمه‌نامه نخواهد بود.

۲. علل تاخیر در پرواز
در صورتی که تاخیر در پرواز به دلایل زیر باشد نیز بیمه شده می‌تواند از تعهدات پوشش مذکور بهره‌مند شود:
الف- شرایط بدی آب و هوا
ب- مشکلات تکنیکی هواپیما
ج- اعتصاب و موانع ایجاد شده دیگر توسط پرسنل آن خط هوایی که بیمه شده در آن خط بلیت رزرو شده دارد.

استثنائات پوشش تاخیر در پرواز
علاوه بر استثنائات و محدودیت‌های مشخص شده در موارد زیر نیز ارائه پوش تاخیر در پرواز امکان‌پذیر نیست:
–  تاخیر در پروازهای چارتر: فقط پروازهای منظمی که از زمان پرواز و ورود مشخص شده‌ای برخوردارند تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. در صورت اعتراض، راهنمای خطوط هوایی جهانی (ABC) به عنوان مرجع زمان حرکت و ورود هواپیما در نظر گرفته می‌شود.
–  در صورت تاخیر به دلیل اعتصاب، جنگ و موقعیت‌های مشابهی که طرف بیمه شده از آن‌ها آگاهی داشته یا قبل از شروع سفر از آن آگاه بوده است.
–  تحریم قطعی و موقت پرواز با دستور
. مقامات ارشد فرودگاه
. خطوط هوایی محلی
. سازمان‌های مشابه و افرادی که قبل از شروع سفر، فرد بیمه شده را از آن آگاه می‌کنند.

فصل سوم: استثنائات
الف- کمک‌رسانی فقط به مسافرانی که کم‌تر از ۹۲ روز متوالی خارج از ایران باشند انجام خواهد شد.
ب- بیمه شده در مورد هزینه‌هایی که به طور مستقیم یا از طرف وی بدون اعلام به مراکز اس او اس اواسان (موضوع فصل ۴) و کسب موفقیت قبلی آن‌ها متحمل شده است مشمول جبران خسارت نخواهد بود.
پ- سایر استثنائات
۱-  موارد ناشی از مسافرت جهت انرژی درمانی
۲-  موارد ناشی از معالجات انجام شده در کشور محل اقامت.
۳-  موارد ناشی از اقدامات پیشگیری یا واکسیناسیون.
۴-  موارد ناشی از فیزیوتراپی، آفتاب درمانی، درمان به منظور زیبایی و معالجه از طریق چشمه‌های آب معدنی.
۵-  موارد ناشی از جنگ، تجاوز نظامی، اقدام دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری، قیام، در دست گرفتن قدرت با استفاده از زور یا ارتش، تروریسم، شورش و جنبش گروهی.
۶-  موارد ناشی از صدمات عمدی وارده به خود و شرکت در اعمال جنایی و مجرمانه.
۷-  موارد ناشی از شرکت کردن فرد بیمه شده در شرط‌بندی‌های حرفه‌یی، مسابقات اسب‌دوانی، مسابقه دوچرخه‌سواری و هر نوع مسابقه یا نمایش موتوری.
۸-  موارد ناشی از شرکت فرد بیمه شده در زد و خورد مگر در حالت دفاع از خود.
۹-  موارد ناشی از تمرینات ورزش حرفه‌یی یا تمرین به منظور شرکت در مسابقات رسمی یا نمایشی.
۱۰-  مواردی که بر اثر یا به واسطه تجزیه مواد رادیواکتیو یا آلودگی رادیواکتیو که ناشی از تشعشعات سوخت هسته‌یی یا مواد رادیواکتیو سمی قابل انفجار بوده، یا هر مواد خطرزا از هر مجتمع هسته‌یی قابل انفجار یا هر پدیده هسته‌یی از این قبیل که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد شده باشد.
۱۱-  موارد ناشی از بیماری مزمن یا ادامه‌دار یا شرایطی که بیمه شده پیش از این از آن آگاهی داشته و قبل از شروع دوره پوشش بیمه‌یی تحت معالجه قرار گرفته و این بیماری سبب درخواست کمک توسط بیمه شده یا نماینده وی شود. دوران نقاهت جزو دوران بیماری محسوب می‌شود.
۱۲-  موارد ناشی از بارداری در خلال سه ماه مانده به زمان مورد انتظار زایمان، سقط جنین و پیشگیری از بارداری.
۱۳-  موارد ناشی از بیماری‌های روانی و جنون.
۱۴-  موارد ناشی از آثار جزیی یا کلی مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و داروهای توهم‌زا، مگر داروهایی که تحت نظر پزشک صلاحیت‌دار تجویز و مصرف شده باشد.
۱۵-  مورد ناشی از مرگ، صدمات بدنی یا بیماری ناشی از خودکشی یا اقدام به خودکشی.
۱۶-  موارد ناشی از شرکت یا حضور در مسابقات اتومبیل‌رانی و رقابت‌ها، ورزش‌های سازمان یافته یا حرفه‌یی، کوهنوردی (به شرطی که نیاز به طناب و راهنما باشد)، غارنوردی، شنای زیر آب، ورزش‌های زمستانی، هوانوردی یا هرگونه پرواز جز مواردی که به عنوان مسافر یک هواپیمای مجاز که توسط متصدی حمل هوایی بازرگانی دارای مجوز اداره می‌شود یا تحت مالکیت و مدیریت یک شرکت بازرگانی قرار دارد.
۱۷-  هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه که بر اثر انجام کارخای سخت انجام می‌شود از پوشش این بیمه مستثنی است (کارهایی که درصد خطر آن‌ها بالا باشد نظیر کارگران ساختمانی).
۱۸-  درمان وضعیت پزشکی که از قبل وجود داشته است و پیامد یا مشکلات آن.
۱۹-  هزینه‌های مربوط به وسایل کمکی کمک کننده به بینایی (شیشه و لنز تماسی) و پروتز یا ایمپلنت نوری.
۲۰-  هر گونه آسیب ایجاد شده به دلیل حوادث طبیعی و غیرقابل پیش‌بینی (فورس ماژور) یا بحران‌های طبیعی حاصل از شدت غیرمعمول یک عامل طبیعی (از قبیل انفجار، آتشفشان، امواج جزر و مد، زلزله، سیل و …)
۲۱-  موارد ناشی از ابتلا به بیماری‌های واگیردار.
۲۲-  در صورتی که فرد بیمه شده به فعالیت‌های خطرناکی بپردازد که منجر به تشدید خطر ریسک تحت پوشش بیمه شود.
۲۳-  مواردی که بیمه شده بر خلاف توصیه پزشک به مسافرت برود.

۲۴-  در صورتی که بیمه شده پیش از تشخیص پایان بیماری توسط پزشک به مسافرت برود.
۲۵-  در صورتی که شخص بیمه شده قصد درمان پزشکی برای مواردی را داشته باشد که از قبل وجود داشته‌اند.
۲۶-  اگر شخص بیمه شده سفرش را در طول بیماری یا دوره ناتوانی در انجام کار آغاز کند.
۲۷-  اگر شخص بیمه شده زمانی سفرش را آغاز کند که پزشک عمل جراحی وی را تجویز کرده که هنوز انجام نشده است.
۲۸-  درمان بیماری‌ها و اختلالات مادرزادی و عوارض ناشی از آن.

فصل چهارم: وظایف بیمه شده
الف) رویه عمومی
۱-  درخواست کمک
در موارد اظطراری، بیمه شده باید قبل از هر گونه اقدام شخصی با مراکز امداد شبانه‌روزی اس او اس اواسان تماس گرفته و اطلاعات زیر را اعلام کند:
–  نام بیمه شده، شماره و مدت اعتبار بیمه نامه مسافرتی
–  نشانی محل و شماره تماس
–  شرح مختصر مشکل ونوع کمک مورد درخواست

مراکز امدادرسان

مرکز امدادرسانشماره تلفنکد شهرکد کشور
سوییس۹۲۹۵۲۵۲۲۲۴۱+
تهران۷- ۸۸۷۴۷۰۸۴۲۱۹۸+
دورنگار۹۲۹۵۲۵۵۲۲۴۱+
پست الکترونیکیinfo@evasan.cominfo@yarigar.org

۲-  الزامات اطلاع‌رسانی به اس او اس اواسان
اعلام خسارت
اعلام خسارت باید فورا یا در صورت امکان با دلایل موجه حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از شروع بستری یا مشاوره پزشکی صورت گیرد.
خسارت اعلام شده پس از این مدت منتفی تلقی می‌شود.
موارد مواجهه با خطر جانی
با وجود ماده فوق و مفاد این قرارداد، در شرایط مواجهه با خطر جانی، بیمه شده یا نماینده وی باید فورا ترتیب انتقال به نزدیک‌ترین بیمارستان را انجام داده و در اولین فرصت مراتب را به اطلاع مرکز امدادرسانی اس او اس اواسان برساند.
بستری شدن قبل از اطلاع‌رسانی به اس او اس اواسان در مورد هر بیماری یا صدمه جانی که نیاز به بستری شدن داشته باشد، بیمه شده یا نماینده وی باید فورا یا در صورت ممکن نبودن، با دلیل موجه ظرف ۷۲ ساعت از زمان بیماری یا سانحه مراتب را به اطلاع اس او اس اواسان برساند، قصور در این امر می‌تواند اس او اس اواسان را نسبت به مطالبه هزینه‌هایی که در اثر این تاخیر توسط بیمه شده به وجود آمده و در غیر این صورت به وقوع نمی‌پیوست، محق کند.

اسنادی که باید در صورت وقوع حادثه فراهم شوند
بیمه شده باید اسناد زیر را به منظور تسویه خسارت در مدت زمان های اعلام شده تهیه و به بیمه گر ارائه کند تا بیمه گر بتواند برای پرداخت خسارت اقدام کند.
حداکثر ۶۰ روز پس از وقوع حادثه یا ۳۰ روز پس از صدور اسناد یا ۳۰ روز پس از تاریخی که مدارک توسط بیمه شده دریافت شده باشد (به استناد مهر پستی یا گواهی رسمی متصل به آن)، بیمه شده باید با هزینه خودش اسناد اصلی و اولیه مندرج در فرمت زیر را به بیمه‌گر ارائه کند.
پس از این ضرب‌الاجل و تاریخ مشخص شده، بیمه‌گر هیچ‌گونه تعهدی برای پرداخت هزینه‌ها نخواهد داشت.
۱-  گزارش حادثه و یا شرح وقایع رخ داده توسط مقامات اتظامی محل.
۲-  گزارش پزشک معالج.
۳-  کلیه مدارک پزشکی انجام شده توسط پزشک یا هزینه‌های بیمارستانی که در ارتباط با حادثه رخ داده صورت گرفته باشد.
۴-  اصل نسخه‌های پزشکی.
۵-  فاکتور هزینه‌های انجام شده به منظور معالجه پزشکی بیمه شده، بستری شدن وی و خرید دارو.

ب) انتقال پزشکی
در صورت درخواست بیمه شده برای انتقال پزشکی یا بازگشت به کشور اقدام‌های زیر ضروری است:
۱-  به منظور تسریع در عملکرد اس او اس اواسان بیمه شده یا نماینده وی بایستی اطلاعات زیر را در اختیار اس او اس اواسان قرار دهد:
–  نام، نشانی و تلفن بیمارستانی که بیمه شده قرار است به آن‌جا متقل شود.
–  نام، نشانی و شماره تلفن پزشک معالج و در صورت لزوم پزشک خانوادگی.
۲-  به منظور ارزیابی دقیق وضعیت بیمه شده، تیم پزشکی یا نمایندگان اس او اس اواسان باید بدون ممانعت امکان دسترسی به وی را داشته باشند.
در صورت دسترسی نداشتن (مگر در موارد قابل قبول) بیمه شده مشمول خدمات پزشکی نخواهد شد.
۳-  در هر صورت اس او اس اواسان پس از جلب موافقت پزشک معالج، زمان و وسیله انتقال را تعیین خواهد کرد.
انتقال پزشکی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور به وسیله آمبولانس هوایی و محدود به حمل و نقل قاره یی خواهد بود.
۴-  در صورتی که اس او اس اواسان هزینه انتقال بیمه شده را پرداخت کند، نامبرده باید بلیت استفاده نشده برگشت خود یا معادل ارزش آن را در اختیار اس او اس اواسان قرار دهد.

پ) موارد عمومی
۱- محدودیت
به محض وقوع خسارت، بیمه شده باید هرگونه اقدام لازم را برای جلوگیری از گسترش آثار و عواقب آن به کار بندد.

بازیافت خسارت
در موارد مقتضی بیمه شده تمام مدارک و تشریفات لازم که اس او اس اواسان را قادر به بازیافت خسارت از منابع مربوط می‌کند، ارائه خواهد کرد.