افزایش ۳۷ درصدی نرخ پایه بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰

بر اساس اعلام بیمه مرکزی، نرخ پایه بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۷ درصد افزایش یافت.

پس از آن که ستاد دیه قوه قضاییه نرخ دیه در سال ۱۴۰۰ را نسبت به سال ۹۹، ۴۵ درصد افزایش داد، بیمه مرکزی نیز قیمت پایه بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۰ را ۳۷ درصد افزایش داد.

بر این اساس قیمت پایه بیمه شخص ثالث برای گروه‌های خودرویی به شرح زیر است:

– پیکان، پراید و سپند: ۲۲,۹۴۳,۰۰۰ ریال

– سایر ۴ سیلندرها: ۲۶,۹۷۱,۰۰۰ ریال

– بیش‌تر از ۴ سیلندر: ۳۰,۱۸۴,۰۰۰ ریال

نرخ پایه بیمه ثالث انواع خودروها را در عکس زیر مشاهده کنید:

جدول